Jak zostać dobrym adowkatem?

Zawód adwokata jest jednym z najbardziej prestiżowych zawodów. Z roku na rok osób na uczelniach wyższych, które chciałaby w przyszłości wykonywać ten zawód przybywa. 

Pierwsze kroki, aby stać się adwokatem

Otóż w pierwszej kolejności należy wybrać się na studia prawnicze, które są oferowane przez większość uczelni wyższych w Polsce. Zarówno tych publicznych, jak i prywatnych. Studia prawnicze trwają 5 lat i są one dopiero wstępem do rozpoczęcia kariery zawodowej. Bowiem same studia nie wystarczą, aby móc pełnić ten zawód. Studia obejmują naukę ze wszystkich dziedzin prawa. Wiele osób twierdzi, że pierwszy rok jest najtrudniejszy i najwięcej osób w tym czasie nie zdaje. Natomiast, gdy uda nam się zdać wszystkie egzaminy i obronić pracę magisterską, w następnej kolejność należy wybrać się na aplikację adwokacką.

Czym jest aplikacja adwokacka?

Przystąpienie do aplikacji adwokackiej i jej ukończenie jest wyznacznikiem tego, czy dana osoba będzie mogła pełnić w przyszłości zawód adwokata, bądź też nie. Aplikacja adwokacka trwa 3 lata. Obejmuje ona zajęcia teoretyczne, które odbywają się Okręgowej Izbie Adwokackiej, jak również zajęcia praktyczne, które odbywają się w wybranej przez aplikanta kancelarii oraz w sądzie. Miejsce w kancelarii aplikant musi sobie zapewnić sam. Bowiem Okręgowa Izba Adwokacka nie zapewnia od górnie takiego miejsca. Gdy aplikant nie znajdzie kancelarii, która zechciałaby go przyjąć to musi zrezygnować z aplikacji. Natomiast, gdy znajdzie – ma zapewnioną umowę o pracę oraz stosowne wynagrodzenie. Oczywiście wynagrodzenie to jest w każdej kancelarii inne. Nie ma ustawowo wyznacznika górnej granicy takiego wynagrodzenia. Jednakże jak wskazują statystyki na najwyższe wynagrodzenie aplikant może liczyć w Warszawie i Krakowie. I jest to średnia kwota 3500 złotych.

Co dalej po ukończonej aplikacji?

Po trzech latach uczęszczania na aplikację jej podsumowaniem jest egzamin adwokacki. Jeżeli zostanie on napisany pozytywnie to aplikant uzyskuje wpis na listę adwokatów i może od tego momentu otworzyć swoją kancelarię. Jednakże bez „wyrobionego” nazwiska może być ciężko na samym początku taką kancelarię otworzyć. Bowiem chodzi o to, aby klienci byli nią zainteresowani, w przeciwnym wypadku będzie ona przynosiła wyłącznie same straty. Dlatego też po ukończeniu szkolenia warto zatrudnić się, jako pełnoprawny adwokat w innej kancelarii, aby móc wyrobić sobie zaufanie i nazwisko wśród klientów. Wiele osób swoją kancelarię otwiera dopiero po średnio 5 latach od momentu zdania egzaminu adwokackiego.

Informacja prawna