Samozatrudnienie – trudny czas pandemii

Sytuacja na świecie wygląda niepokojąco, pandemia stała się poważnym problemem dla wielu środowisk. Przede wszystkim dla wielu osób kłopotliwe stało się organizowanie życia zawodowego, w tym okresie. W wielu branżach można mówić o poważnym zastoju, który uniemożliwia wykonywanie pracy zawodowej. Szczególnie sytuacja ta dotykać będzie osoby samozatrudnione, które znajdować się będą w trudnej sytuacji związanej z brakiem stałego dochodu. Wydaje się, więc że rola Państwa w tym okresie okaże się szczególnie istotna. Dla branż znajdujących się w gospodarczym zamrożeniu pomoc ze strony Rzeczypospolitej będzie bardzo istotna. Uchwalone zostały pierwsze ustawy określające ową pomoc, można więc postawić pytanie czego osoby samozatrudnione mogą się w związku z tym spodziewać.

Trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej

Podstawowy problem dla wielu samozatrudnionych to sytuacja epidemiczna i nałożone restrykcje, które uniemożliwiają normalne prowadzenie działalności gospodarczej. Obowiązki związane z ubezpieczeniami społecznymi, obowiązki podatkowe, to wszystko stało się dla tych osób obciążeniem, z którym nie byliby w stanie sobie poradzić. Dlatego oczekiwania jakie pojawiały się od początku wprowadzenia obostrzeń to wprowadzenie rozwiązań, w ramach których obywatele byliby zwolnieni z tych różnych obowiązków, które generują koszty stałe dla firmy. Ostatecznie rozwiązania jakie pojawiły się w tak zwanej Tarczy Antykryzysowej zakładają zwolnienie z płacenia składek na ZUS przez trzy miesiące dla wszystkich samozatrudnionych. Początkowo zakładano, że będzie to dotyczyć wyłącznie firm z określonym przychodem i założonych przez 1 lutego 2020 roku. Sytuacja jednak się zmieniła i wprowadzone poprawki gwarantują takie zwolnienie dla wszystkich firm również tych założonych w ostatnim czasie oraz nie stosują kryterium przychodu jako warunku zwolnienia.

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych

Trzeba jednak podkreślić, że samo zwolnienie ze składek ZUS dla wielu firm rozwiązuje problem kosztów jakie musieliby ponosić. Do tego jednak dochodzi również pytanie o to jak przeżyć w momencie, gdy dochody znacząco spadły, albo nie ma ich w ogóle. Dla tych przedsiębiorców pojawia się pomoc w postaci świadczenia postojowego. W jego ramach można liczyć na otrzymanie kwoty 2080 złotych na rękę przez kolejne trzy miesiące. Dla samozatrudnionych ma być to szansa na przetrwanie trudnego okresu zamrożenia gospodarki. Otrzymanie tych środków ma być gwarancją, że samozatrudniony będzie miał za co przeżyć trudny okres pandemii i zawieszenia gospodarki.

Informacja prawna