Zakładanie firmy – jaka pomoc z UP?

Zakładanie firmy to dla każdego nowego przedsiębiorcy niemały stres. Jest on związany nie tylko z „wielką niewiadomą”, ale również z dużą ilością formalności, których trzeba dopełnić oraz z tym czy zamierzony biznes rzeczywiście się rozwinie. Dlatego też, aby ułatwić młodym przedsiębiorcom start, urząd pracy przygotował dotacje.

Czym jest dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest pomocą finansową, która ma na celu realizację konkretnego zadania. Aczkolwiek należy pamiętać, że beneficjent takich środków nie musi ich zwracać, jeżeli przez okres 12 miesięcy jego działalność będzie prosperowała. W przeciwnym wypadku musi on takie środki zwrócić do urzędu pracy w całości. Istotne jest więc, aby rodzaj prowadzonej działalności został w pełni przemyślany.

Dla jakich osób jest kierowana dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Otóż dotacja na prowadzenie działalności gospodarczej jest kierowana przede wszystkim do osób, które:

  • są zarejestrowane w urzędzie pracy, jako osoby bezrobotne
  • są absolwentem centrum integracji społecznej i nie zgłosiły do ewidencji zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
  • nie przerwały stażu, bądź szkolenia realizowane przez UP z własnej winy
  • przez okres 12 miesięcy nie prowadziły innej działalności gospodarczej
  • przez okres 2 lat przed momentem złożenia wniosku o dofinansowanie nie były skazane prawomocnym wyrokiem przeciwko przestępstwom skarbowym
  • nie składały wniosku o dofinansowanie do innego UP
  • nie otrzymywały dotychczas żadnych dotacji na założenie lub rozwój działalności gospodarczej

Jak wygląda procedura otrzymania dotacji?

Procedura zaczyna się od złożenia wniosku do właściwego miejscowo urzędu pracy, który następnie bada wszelkie wymogi formalne oraz merytoryczne złożonego wniosku. Cała procedura trwa około miesiąca. W przypadku, gdy wniosek zostanie pozytywnie zatwierdzony to w następnej kolejności trzeba czekać kolejny tydzień na podpisanie umowy z urzędem. W ciągu kilku dni roboczych od momentu podpisania takiej umowy, pieniądze trafiają na konto bankowe beneficjenta.

Informacja prawna