Inspektor danych osobowych RODO

W związku z wejściem w życie 28 maja 2018 roku dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony danych osobowych, w każdym państwie członkowskim zaczęła obowiązywać osoba inspektora danych osobowych. Podstawowym celem tej dyrektywy jest walka z przestępczością, ochrona danych obywateli każdego z państw Unii Europejskiej, jak również umożliwienie rozwoju gospodarki cyfrowej. 

Kim jest inspektor danych osobowych?

Inspektor danych osobowych jest osoba odpowiedzialna za zgodne z obowiązującymi normami przetwarzaniem danych osobowych, jak również nadzorowanie i opracowywanie dokumentacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych, współpracowanie z organem nadzorczym, monitorowanie przestrzegania przepisów oraz szkolenie i doradztwo w zakresie przestrzegania danych osobowych. Jest on odpowiednikiem ówczesnego administratora bezpieczeństwa informacji. Organami zobowiązanymi do powołania inspektora danych osobowych są podmioty i organy publiczne. Aczkolwiek za wyjątkiem sądów.

Kiedy należy powołać inspektora danych osobowych?

Otóż inspektora danych osobowych należy powołać w sytuacji, gdy dana firma, bądź instytucja, taka jak np. bank, bądź duża korporacja, przetwarza dane osobowe na szeroką skalę. W związku z tym nie każde przedsiębiorstwo, które zatrudnia pracowników i dysponuje ich danymi osobowymi musi takiego inspektora zatrudnić. Dla przykładu firma, która zatrudnia 15 pracowników takiego obowiązku nie ma. Natomiast firma, która zatrudnia 100 tysięcy pracowników, do takiego obowiązku jest zobligowana. Za każdym razem, gdy zostanie powołany nowy inspektor danych osobowych to trzeba o tym fakcie niezwłocznie powiadomić Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym. Kadencja Prezesa trwa cztery lata i liczy się ona od dnia złożenia ślubowania. Po upływie swojej kadencji wykonuje on dotychczasowe obowiązki, aż do momentu wyznaczenia nowego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kto może pełnić rolę inspektora danych osobowych?

Inspektor danych osobowych może być wybrany spośród pracowników danej firmy, ale również spośród osób z zewnątrz. Zgodnie z art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o ochronie danych osobowych, inspektorem może zostać osoba, która posiada fachową wiedzę z zakresu prawa, operacji przetwarzania danych, jak również systemów informatycznych. W związku z tym pożądane jest wykształcenie wyższe np. z zakresu prawa. Pełnić tego zawodu nie mogą również osoby skazane prawomocnym wyrokiem i nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych.

Oceń artykuł
[Suma: 0 Średnia: 0]

Podobne posty

  • Jak zorganizować event firmowy? Przydatne wskazówkiJak zorganizować event firmowy? Przydatne wskazówki Organizacja firmowych wydarzeń, zarówno tych czysto biznesowych, jak i integracyjnych to zawsze duże wyzwanie. Jak się do niego przygotować, by finalnie event został przeprowadzony od A do Z tak, jak tego chce właściciel przedsiębiorstwa? Od […]
  • Na czym polega zarządzanie projektami i jak zarządzać projektem?Na czym polega zarządzanie projektami i jak zarządzać projektem? Konkurencja na rynku w ogromnej ilości branży stała się dziś tak duża, że optymalizacja procesów w zakresie potrzeb zasobów ludzkich, rzeczowych oraz czasu jest niezwykle istotna. W dzisiejszych czasach nacisk należy kłaść na to, aby usługi […]
  • Jakie kompetencje powinien posiadać Lider Zespołu?Jakie kompetencje powinien posiadać Lider Zespołu? W wielu firmach, w szczególności w wielkich korporacjach, mówi się o kimś takim jak Lider Zespołu. Im większa firma, tym większa ilość takich osób, które mają motywować inne osoby do lepszej i bardziej skutecznej pracy. Jakie cechy powinien […]
  • Umowa o pracę – z czym to się wiąże?Umowa o pracę – z czym to się wiąże? Umowa o pracę należy do najbardziej pożądanych umów przez potencjalnych pracowników. Bowiem to właśnie dzięki zatrudnieniu na umowę o pracę, pracownik ma stabilność zatrudnienia.  Czym jest umowa o pracę? Umowa pracę jest to nic innego, jak […]
  • Jakie są najważniejsze działania działu kadr i płac?Jakie są najważniejsze działania działu kadr i płac? Dział kadr i płac ma duże znaczenie dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Sektor ten dotyczy kwestii związanych z zasobami ludzkimi oraz prowadzaną przez firmę dokumentacją. Odpowiednio funkcjonujący dział kadr i prac pozwala […]