Jak skonstruować dobry biznesplan?

Własna działalność gospodarcza to marzenie wielu osób. Aby móc rozpocząć działanie pod własną marką przyda nam się dobry biznesplan. Tego typu plan potrzebny będzie wszystkim osobom, które starają się o dotacje lub dofinansowanie do własnej działalności. Jeżeli mamy odpowiednio dużo gotówki do ruszenia z własną firmą (co jest rzadkością), to tego typu dokument może być nam niepotrzebny.

Wzór na biznesplan

Nie ma jednego wzoru na stworzenie tego typu dokumentu. Chcąc stworzyć dobry biznesplan, który przekona np. Urząd Pracy do udzielenia nam odpowiedniego dofinansowania, musimy wziąć pod uwagę wiele czynników. Można posilić się o stworzenie pewnych podstaw, wzoru wyjściowego, jednak będzie to tylko zarys, który w efekcie końcowym będzie mocno zmieniony. Tak naprawdę ten dokument ma być pomocą dla młodych przedsiębiorców, którzy będą wiedzieli jakie kroki mają wykonać, aby osiągnąć sukces. Pisząc to wszystko, mając to przed nosem będziemy wiedzieć, czy idziemy dobrym torem, czy jednak nasze działania po drodze nie straciły odpowiedniego sensu. Im lepiej zadbamy więc o biznesplan, tym lepsze zapewnimy sobie zabezpieczenie w przyszłości.

Co należy umieścić w biznesplanie?

Wzoru na biznesplan nie ma. Jednak jest kilka podstawowych danych, które zawsze muszą znaleźć się w takim dokumencie. Zalicza się do nich:

  • podstawowe informacje o firmie i przedsiębiorcy (m.in. dane osobowe właściciela danej firmy, planowana data rozpoczęcia działalności, dane kontaktowe);
  • charakterystyka planowanej działalności (m.in. specyfikacja branży, analiza konkurencji),
  • plan inwestycyjny firmy,
  • plan finansowy (prognozy finansowe, rachunek zysków i strat, cash flow, bilans, itd.)
  • plan marketingowy i sprzedażowy, analiza rynku i odbiorcy końcowego (strategia marketingowa, polityka cenowa, promocja, reklama),
  • kadry i zarządzanie firmą (harmonogram działań, pracownicy),
  • ocena ryzyka,
  • podsumowanie biznesplanu.

Każdy z tych punktów musi być przeanalizowany bardzo dokładnie, jeżeli chcemy mieć dobrze opracowany biznesplan.

Informacja prawna