Jak zostać autoryzowanym doradcą na rynku NewConnect?

Rynek NewConnect prowadzony jest przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie i przeznaczony dla małych oraz średnich spółek akcyjnych, krótko działających lub dopiero powstających. Wprowadzenie ich do obrotu na rynku odbywa się przy obowiązkowym udziale autoryzowanego doradcy.

Autoryzowany doradca na rynku NewConnect – kto to?

Doradcą na rynku NewConnect może zostać firma inwestycyjna lub inny podmiot świadczący usługi związane z obrotem gospodarczym – warunkiem jest uzyskanie specjalnej autoryzacji Giełdy Papierów Wartościowych oraz wpisu na listę autoryzowanych doradców. Pełnej listy doradców należy szukać na stronie internetowej NewConnect.

Jak zostać doradcą na rynku NewConnect?

Uzyskanie autoryzacji GPW wiąże się z koniecznością sprostania licznym wymogom. Podmioty i firmy ubiegające się o ten status muszą od minimum 2. lat świadczyć usługi związane z obrotem gospodarczym na rynku kapitałowym, a także spełniać warunki określone w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu. Niezbędne jest ponadto wypełnienie wniosku o wpis na listę doradców i wysłanie go na adres Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wraz ze stosownymi załącznikami, w tym dowodem uiszczenia opłaty.

Jaka jest rola doradcy na rynku NewConnect?

Autoryzowany doradca na rynku NewConnect, taki jak np. firma Prosper Capital, ma przede wszystkim za zadanie pomóc spółce w przygotowaniu dokumentu wprowadzającego. Współpraca emitenta z doradcą trwa przez minimum 3 lata od dnia debiutu na rynku. Przez cały ten okres doradca wspiera spółkę w wypełnianiu obowiązków informacyjnych oraz udziela jej doradztwa w zakresie funkcjonowania rynku NewConnect.

Przy tej okazji wypada nadmienić, że również i firma zainteresowana wejściem na rynek NewConnect jest zobligowana do spełnienia paru ważnych wymogów. Musi ona m.in. działać jako spółka akcyjna oraz nie mieć na swym koncie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Minimalny nominał jej akcji ma wynosić 0,10 zł. Niezbędne jest też posiadanie kapitału własnego.

Informacja prawna