Polisa na życie – co należy o niej wiedzieć?

Życie każdego człowieka pełne jest wielu nieprzewidzianych zdarzeń, które nie zawsze są pozytywne. W celu zmniejszenia następstw niekorzystnych sytuacji w naszym życiu warto posiadać polisę ubezpieczeniową. Czym jest polisa ubezpieczeniowa na życie i dlaczego powinno się ją mieć?

Ryzyko ubezpieczeniowe

Celem wszelkich ubezpieczeń jest zapewnienie nam ochrony od określonych w umowie ryzyk ubezpieczeniowych. Ryzyko jest nieodłącznym elementem funkcjonowania wszelkich podmiotów, zarówno gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw. Ryzyko towarzyszy wszystkim aktywnościom, które podejmujemy w życiu, więc w żaden sposób nie możemy się od niego odizolować.Jak zatem radzić sobie z ryzykiem? Z ryzykiem samym w sobie walczyć się nie da, ale można ograniczyć jego negatywne skutki. Narzędziami pozwalającymi na zabezpieczenie przez ryzykiem są produkty ubezpieczeniowe, takie jak np. polisa ubezpieczeniowa na życie.

Przed jakimi ryzykami ochronią nas ubezpieczenia?

Oferowane na polskim rynku ubezpieczeń polisy dzieli się ogólnie na osobowe oraz majątkowe. Ubezpieczenia osobowe mają na celu przede wszystkim zapewnienie ochrony przed następującymi ryzykami:

  • utratą życia,
  • utratą zdrowia,
  • utratą zdolności do pracy.

Następstwem utraty życia jest często pogorszenie sytuacji materialnej rodziny zmarłego. Przed skutkami niniejszego ryzyka chroni np. polisa ubezpieczeniowa na życie. Utrata zdrowia wiąże się często z brakiem możliwości wykonywania pracy i wysokimi kosztami leczenia, gdzie pomocne okaże się np. ubezpieczenie za pobyt w szpitalu czy prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Brak zdolności do pracy może być efektem choroby, ale też np. podeszłego wieku ubezpieczonego. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem będzie dodatkowe ubezpieczenie emerytalne, wykupione w prywatnej instytucji ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenia majątkowe z kolei zabezpieczają dobra materialne przed takimi ryzykami jak np.:

  • włamanie do nieruchomości,
  • pożar,
  • powódź,
  • wypadek drogowy.

W przypadku zniszczenia określonego w umowie mienia ubezpieczyciel wypłaca swojemu klientowi odszkodowania, którego wysokość jest adekwatna do wartości przedmiotu. Przed skutkami ryzyka włamania chroni ubezpieczenie przed kradzieżą, natomiast przed następstwami pożaru czy powodzi zabezpiecza ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych. Wśród ubezpieczeń majątkowych wyróżnia się także ubezpieczenia komunikacyjne, które chronią przez skutkami wypadków drogowych.

Ubezpieczenie na życie – dlaczego warto je kupić?

Polisa ubezpieczeniowa na życie jest prywatną, dobrowolną i osobową formą ubezpieczenia. Jak sama nazwa wskazuje, w tym rodzaju polisy przedmiotem ubezpieczenia jest życie człowieka. Co to oznacza w praktyce? Zawierając umowę ubezpieczenia na życie z firmą ubezpieczeniową, gwarantujemy swoim najbliższym wypłatę świadczenia po naszej śmierci. Przekazana im kwota pozwoli im na opłatę usług związanych z naszym pochówkiem, a także utrzymanie dotychczasowego poziomu materialnego. Jest to szczególnie ważne, gdy nasza pensja jest głównym źródłem utrzymania rodziny lub jeśli posiadamy kredyt hipoteczny.

Polisa ubezpieczeniowa na życie jest narzędziem, które zapewni poczucie bezpieczeństwa dla nas i dla naszych najbliższych. Na co zwracać uwagę przy wyborze polisy ubezpieczeniowej na życie? Przede wszystkim na wiarygodność instytucji, z którą zawieramy umowę. Lepiej wybrać ubezpieczyciela posiadającego znaną markę oraz dobrą opinię. Kolejną istotną kwestią są umowy dodatkowe, jakie ubezpieczyciel jest nam w stanie zaoferować przy zakupie produktu. Część firm ubezpieczeniowych oferuje klientom korzystne cenowo ubezpieczenia dotyczące np. ochrony od następstw nieszczęśliwych wypadków czy pokrycia kosztów leczenia szpitalnego. Warto również pamiętać, że przy wyborze ubezpieczenia należy kierować się głównie jakością usług, a nie wysokością składki ubezpieczeniowej. Często lepiej zapłacić więcej i zagwarantować sobie odpowiadający naszym potrzebom pakiet usług. Dodatkowo oszczędzanie na własnym zdrowiu i życiu nie popłaca.

Informacja prawna