Kiedy zwrot podatku? – mantra początku roku

Moment oczekiwania na zwrot podatku łączy się nie tylko z koniecznością złożenia deklaracji, lecz także z dotrzymaniem obowiązkowych terminów. Zobacz, kiedy możesz zadać sobie pytanie o zwrot podatków, a kiedy będziesz musiał zrezygnować z noworocznej mantry.

1. Czas zwrotu nadpłaconego podatku jako dodatkowy zastrzyk gotówki.
2. Kiedy możemy liczyć na zwrot?
3. W jakich wypadkach nie otrzymamy zwrotu?
4. Jaki jest czas oczekiwania na gotówkę ze Skarbu Państwa?
5. Czy zwrot wypłacany jest jedynie na konto?

Czas zwrotu nadpłaconego podatku jako dodatkowy zastrzyk gotówki

Tak pewne jak to, że koniec każdego roku świętujemy sylwestrem, tak pewne jest także to, że początek roku w życiu każdego podatnika rozpoczyna się od cyferek na deklaracji PIT. Proces składania deklaracji podatkowej, a później oczekiwania na zwrot nadpłaconego podatku wygląda zawsze tak samo. Złożenie deklaracji do urzędu skarbowego jest obowiązkiem każdej osoby, która uzyskała w danym roku jakiś dochód z tytułu zawartej umowy cywilno-prawnej. W przypadku wielu osób występuje tak zwana nadpłata podatku, wtedy urząd skarbowy ma obowiązek wypłacić nam pieniądze, jakie wynikają ze złożenia zeznania podatkowego. Czy jednak każdy podatnik może liczyć na dodatkowy przypływ gotówki, jeżeli tak, to jak długo musi na nią czekać? Kiedy nie powinniśmy się spodziewać zwrotu nadpłaty? Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się więcej.

Kiedy możemy liczyć na zwrot?

Przyjęło się myślenie, że zwrot nadpłaconego podatku to skutek niepoprawnie rozliczonego podatku dochodowego. Prawda jest jednak taka, że nie każdy podatnik może liczyć na zwrot pieniędzy z urzędu skarbowego. Powstaje zatem pytanie – kto może liczyć na taki przywilej? Otóż, zwrotu podatku z PIT-u mogą spodziewać się jedynie osoby, których zeznanie podatkowe wskazuje na nadwyżkę wpłacanych zaliczek podatku dochodowego. Dotyczy to osób, które korzystają z różnego rodzaju świadczeń społecznych takich jak: ulga rehabilitacyjna, prorodzinna, czy też abolicyjna (ulga dla osób, które otrzymały przychód zagraniczny). Co więcej, zwrotu podatku powinni oczekiwać także Ci, których zaliczki na podatek dochodowy nie zostały poprawnie obliczone i ich wartość była większa niż ta, która należała się Skarbowi Państwa.

W jakich wypadkach nie otrzymamy zwrotu podatku PIT?

Jak zostało wcześniej wspomniane – nie każdy będzie mógł cieszyć się gotówką ze zwrotu nadpłaty podatku. Dlaczego? Zwrot podatku nie należy się każdemu podatnikowi. Warto jednak zaznaczyć, że idealnie prowadzona księgowość i w konsekwencji – brak spowodowanej nadpłaty nie jest jedyną sytuacją, w której nie należy się zwrot pieniędzy. Istnieje szereg innych sytuacji, w których oddanie podatku dochodowego nie dotyczy podatnika. Są to niektóre z nich:

1. W przypadku, gdy wpłacone zaliczki pokrywają całkowite zobowiązania podatkowe wobec Skarbu Państwa;

2. Kiedy podatnik zalega z zapłatą mandatów;

3. Gdy suma zwrotu podatku będzie mniejsza niż 8,70 zł. Jest to suma, która zostanie zachowana w Skarbie Państwa w celu uregulowania ewentualnych niedopłat spowodowanych przez podatnika w przyszłości;

4. W przypadku kiedy podatnik ma jakiekolwiek nieuregulowane zobowiązania wobec państwa.

Jaki jest czas oczekiwania na zwrot podatku?

Czas oczekiwania na zwrot podatku wynosi 90 dni. Zatem Skarb Państwa ma 3 miesiące, żeby rozpatrzeć wniosek podatnika. Optymistyczna prawda jest jednak taka, że pieniądze ze zwrotu podatku docierają do nas nieco prędzej. Zatem, jak postępować, żeby zwrot dotarł do nas możliwie jak najszybciej? Naszym obowiązkiem jest dotrzymanie terminu złożenia deklaracji podatkowej. Jest to warunek konieczny, jeżeli chcemy, żeby czas oczekiwania na zwrot podatku był krótki. Według danych osoby, które rozliczyły się już na początku roku, zwrot nadpłaty uzyskają najszybciej. Rodzi się teraz pytanie, od kiedy liczy się wspomniany czas 90 dni? Otóż system trzech miesięcy, w których ma nastąpić wyczekiwany zwrot podatku liczy się od dnia, w którym nastąpiło złożenie deklaracji podatkowej, ale takiej, która została wypełniona poprawnie! W przypadku, kiedy urząd skarbowy dopatrzy się pewnych błędów nastanie konieczność korekty zeznania podatkowego, a tym samym termin zwrotu należnych nam pieniędzy się zmieni (90 dni od momentu złożenia poprawnie wypełnionej deklaracji, a nie od daty złożenia zeznania w ogóle). Warto także zaznaczyć, że czas, w którym nadchodzi zwrot nadpłaty, jest zależny od regionu, w jakim się rozliczamy. Według statystyk najszybciej zasilone konto bankowe będzie u mieszkańców województw: podlaskiego, opolskiego oraz świętokrzyskiego. Z kolei w cierpliwość powinni uzbroić się podatnicy z okolic województwa wielkopolskiego oraz mazowieckiego.

Czy zwrot podatku możemy otrzymać jedynie na konto bankowe?

Odpowiedź brzmi nie. Istnieją dwie możliwości uzyskania należnego nam zwrotu podatkowego. Jedna z nich to przelew bankowy, a druga – bardziej tradycyjna – to otrzymanie pieniędzy w gotówce. Zasada jest bardzo prosta. Jeśli nie zawrzemy numeru swojego konta bankowego w deklaracji podatkowej, pieniądze dotrą do nas za pośrednictwem Poczty Polskiej. Warto jednak wspomnieć, że druga opcja nie jest zbyt korzystna, ponieważ z naszej nadpłaty zostaną pobrane pieniądze które będą musiały pokryć koszt przesyłki oraz usługi pocztowej. Inną opcją, która dopuszcza fizyczne przekazanie pieniędzy „z ręki do ręki” jest udanie się do kasy urzędu skarbowego i otrzymanie zwrotu „na miejscu”. Musimy jednak zaznaczyć, że najszybciej pieniądze dotrą do tych, którzy rozliczają się drogą elektroniczną. Zatem, jeżeli zależy nam na czasie, to warto złożyć swoje zeznanie w postaci tzw. e-pitu, co niewątpliwie przyspieszy zwrot nadpłaty na konto. W przeciwnym razie istniej ryzyko, że podatnik będzie musiał oczekiwać na zwrot należnych mu pieniędzy nawet przez cały okres wspomnianych trzech miesięcy.

Pit dla Młodych – informacje

źródło: https://www.bazadoradcow.pl

Informacja prawna