Na czym polega zarządzanie projektami i jak zarządzać projektem?

Konkurencja na rynku w ogromnej ilości branży stała się dziś tak duża, że optymalizacja procesów w zakresie potrzeb zasobów ludzkich, rzeczowych oraz czasu jest niezwykle istotna. W dzisiejszych czasach nacisk należy kłaść na to, aby usługi czy produkty dostarczane przez konkretną firmę wyróżniały się odpowiednio wysoką jakością, zaś czas ich produkowania był skrócony do minimum. W tym celu wyodrębniono specjalną dziedzinę biznesu, która zajmuje się wyłącznie zarządzaniem projektami.

Zarządzanie projektami — pakiet najważniejszych informacji

Zarządzanie projektami charakteryzuje się interdyscyplinarnym podejściem do konkretnego zagadnienia. To właśnie od niego uzależnione jest powodzenie (bądź nie) konkretnej inwestycji, którą chcemy zrealizować w ramach określonego projektu. Osoba odpowiedzialna za zarządzanie projektem powinna być z nim związana od początku jego istnienia.

Niezwykle istotne jest także to, że musi dokładnie znać plan działania, umieć współpracować z poszczególnymi zespołami, umiejętnie motywować ich do pracy oraz podpowiadać im, jak mogliby zwiększyć wydajność swojej pracy. W ten sposób finalny odbiorca produktu bądź usługi z pewnością będzie w pełni usatysfakcjonowany.

Najważniejsze procesy wchodzące w skład zarządzania projektami

W skład zarządzania projektami wchodzą trzy podstawowe procesy. Mowa tutaj o planowaniu, realizacji oraz finalizacji projektu. Pierwszy proces, czyli planowanie, polega na dokładnym sporządzeniu harmonogramu działania, określeniu potrzeb konkretnego klienta, stworzenie kosztorysu. Projekt musi być konkretnie określony w ramach czasowych, aby możliwe było zebranie odpowiedniej grupy ludzi odpowiedzialnej za realizację określonych zadań.

Kolejny proces zarządzania projektami to realizacja. Wielu ekspertów podkreśla, że jest on zdecydowanie najistotniejszy, ponieważ to, w jaki sposób poszczególni członkowie zespołów będą wywiązywali się z powierzonych im obowiązków, będzie miało ogromny wpływ na ocenę produktu końcowego. Osoba odpowiedzialna za zarządzanie projektem powinna być w stałym kontakcie ze wszystkimi członkami zespołu projektowego.

Finalizacja projektu

Motywowanie całego zespołu powinno być priorytetem, ponieważ kwestia ta może w istocie zaważyć o powodzeniu konkretnego przedsięwzięcia. Gdy pojawi się kryzys, dobrze jest umieć pokierować projektem w odpowiednią stronę, dzięki czemu potencjalne przeszkody zostaną pokonane jak najszybciej. Podczas etapu realizacji istotne jest także to, aby zachować stały kontakt z odbiorcą finalnego produktu. Dzięki temu będziemy na bieżąco uzyskiwali informację odnośnie do poziomu satysfakcji zamawiającego, a wszystkie jego uwagi zostaną wprowadzone w życie możliwie najszybciej.

Na koniec trzeba przeprowadzić jeszcze finalizację projektu. Cały wysiłek pracy należy złożyć w jeden, konkretny produkt. Niezwykle istotne jest właściwe przedstawienie owoców pracy klientowi. Jeśli prezentacja przebiegnie pomyślnie, klient z pewnością nie będzie miał żadnych uwag do wykonanej pracy.

Artykuł powstał we współpracy z Leadership Center
Informacja prawna